O mě

Práci s rodinou se věnuji od roku 2010. V letech 2014 až 2023 jsem se věnovala sociální práci s ohroženými rodinami, včetně náhradní rodinné péče. Pracovala jsem jako pověřený vedoucí oddělení SPOD a byla jsem členkou Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí. V současné době působím jako terapeut v Educante, z.s. Kyjov. Jsem členkou Oblastního sdružení Asociace manželských a rodinných poradců JMK a Vysočina.

Kvalifikace

 • Vyšší odborná škola sociální Ostrava, obor Sociální práce a sociální pedagogika
 • Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, obor Pastorační a sociální práce
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská fakulta, obor Charitativní a sociální práce
 • Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích (250 hodin) – osvědčení
 • Edukativní rodičovská terapie (250 hodin) – osvědčení
 • Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize – podpora práce v adlerovském přístupu – frekventant
 • Sociální práce s rodinou – osvědčení
 • Speciální techniky komunikace s dítětem – osvědčení
 • Základy teorie citové vazby v praxi – osvědčení
 • Model plánování rozvoje osobnosti dítěte – osvědčení
 • Speciální techniky komunikace s dítětem - osvědčení
 • Příprava stran k asistovanému kontaktu - osvědčení
 • Příprava účastníků případové konference – osvědčení
 • Case management v práci s rodinou – certifikát
 • Entcouragement: Umění povzbudit a motivovat – osvědčení
 • Anamnestický rozhovor v poradenské praxi – osvědčení
 • Efektivní zvládání konfliktů – základní strategie - osvědčení
 • My Bacpack - osvědčení

Kvalitu poskytovaných služeb dále garantuji

 • Dalším kontinuálním vzděláváním
 • Pravidelnými individuálními supervizemi, supervizními a intervizními skupinami s dalšími terapeuty a poradci
 • Dodržováním Etického kodexu České asociace pro psychoterapii
Vytvořte si webové stránky zdarma!