Lektorská činnost

Svou lektorskou činnost zaměřuji na na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) a náhradní rodinnou péči (NRP) v oblastech:

Sociálně-právní aspekty NRP

Práva a povinnosti pěstounů, rodičů a dětí v NRP

Konstruktivní spolupráce pěstounů, DO a OSPOD

Právní aspekty kontaktů dětí v NRP s biologickou rodinou a osobami blízkými

Edukační rodičovská terapie

Sociálně-právní ochrana dětí

Případně je možné zajistit téma z oblasti OSPOD a NRP, dle zájmu Vaší organizace. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!