Odborné poradenství

je poskytováno se zaměřením na rodinu, manželství a rodičovství s využitím znalostí souvisejících platných zákonných norem. Většinou jde o jedno setkání.

Oblasti poskytovaného odborného poradenství:

  • Práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
  • Vyživovací povinnost k dětem (rodiče a prarodiče)
  • Možnosti úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu/zániku partnerství
  • Zprostředkování mimosoudní dohody týkající se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí
  • Náhradní rodinná péče
  • Asistované předání
  • Asistovaný kontakt 
Vytvořte si webové stránky zdarma!