Konzultace

 je společné hledání možných řešení vztahové a výchovné problematiky s využitím metod a technik sociální práce. Může se jednat o jedno, ale i více setkání.

Oblasti poskytované konzultace:

  • Rodinné vztahy
  • Manželské vztahy
  • Partnerské vztahy
  • Rodičovství
Vytvořte si webové stránky zdarma!